Jeg tenker høyt, altså er jeg

Tanker er det som driver verden fremover. Om man tenker høyt og deler med andre, kan man få noe til å skje. Og om man skriver ned tankene sine kan man berøre mennesker og skape følelser og forståelse andre steder både i rom og tid. Skulle du lese dette på[…]

Et lite ensomt hjørne…

Denne bloggen er litt bortgjemt. Det blir lett sånn når man ikke er på en bloggportal, og jeg skjønte det egentlig før jeg flyttet ut av vgblogg. Men allikevel tok jeg sjansen. Jeg liker det egentlig. Men så mister jeg litt motet. Publiseringsknappen er plutselig mye større å trykke på[…]