Det nye år

Nu har en verden gitt seg hen
i fryd fordi et barn er født.
De kom, de kristne bombefly;
der skrek en mor; et barn var dødt.

Og andre småbarn sprang i angst
og skjulte seg, den glade jul.
Nu kan vi skjønne salmens ord:
at engler daler ned i skjul.

O fred på jord og fryd på jord!
Vi står i kveld i spente sinn,
blandt julelys og bombebål
og ser det gamle år gå inn.

Glodrød går jordens akse rundt.
Hvem stanser vanviddet? Vi vet
den hånd som griper, svies av.
Dyrt koster nå rettferdighet.

Men noen var det som grep til.
De har i kveld sin møtesal
i skyttergravens føik av sne, –
blandt dødsstønn på et hospital.

Vi blev tilbake, og vi spør:
må prisen bare være blod.
Husk da: den gjeld kan bli betalt
hver dag ved uforsonlig tro.

For våre fiender elsker tvil,
og tviler du, da går de frem.
Men er din egen vilje hård
da er du med og stanser dem.

I alle land går kampens front.
Kjemp hvor du er den gode strid.
Den dag du vant en seier her,
den dag forsvarte du Madrid.

Din offervilje og ditt mot
kan støtte op ved Teruel.
Frihetens nye, sterke år. –
Vær med og skap det, fra ikveld!

Du er ansvarlig, kamerat.
Bryt gjemmen! Seiren er dig selv.

 

Nordahl Grieg. 1938

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>